Nieuwsbrief 2

Beste leden,
Hierbij de volgende nieuwsbrief omdat er belangrijke ontwikkelingen zijn.

Klachtenreglement

Jullie hebben waarschijnlijk al een brief van de SEMH gehad over desamenwerking die we aangegaan zijn met “Er is iets misgegaan.nl. De SEMH heeftal aangegeven hoe je moet reageren naar hen om voor de erkenning jeklachtenregeling op orde te hebben: Je moet de factuur van de NVMCZ, voor 30-6-2021 op te sturen naar de SEMH: info@semh.nl.

Wij sturen jullie het klachtenreglement en het geschillenreglement vanErisietsmisgegaan.nl toe. Zodat jullie op de hoogte zijn van hoe deklachtenregeling in elkaar steekt. Als er onvrede bij een cliënt is, kan dit bijErisietsmisgegaan.nl/onvrede gemeld worden.
We zullen in het huishoudelijk reglement opnemen dat de kosten die met eenklacht samenhangen door het betreffende bedrijf betaald moet worden.
De leden die al lid zijn van Erisietsmisgegaan.nl kunnen hun lidmaatschapopzeggen voor het nieuwe jaar. Voor dit jaar konden we, voor die leden, nietsmeer regelen, qua teruggave van de kosten die door bedrijven al gemaakt zijn.

Algemene Leden
Vergadering

Wij zullen de ALV houden opmaandag 07-06-2021 van 10.00-12.00uur. De vergadering zal via Teamsgehouden worden. Jullie krijgen deagenda ruim van tevoren, samen metde link om te kunnen vergaderen.We zullen wel de nodige disciplinenodig hebben voor de vergadering.Maar er van uit gaande dat iedereenal behoorlijk wat ervaring heeft metvergaderen volgens teams, zal datniet zo ingewikkeld zijn.

Website

We zijn drukdoende om informatievoor de website te schrijven. Wewillen ook een apart deel makenwaar leden in kunnen loggen om bijalle informatie te kunnen, die vanbelang is. Zodra er meer bekend is,worden jullie hierover geïnformeerd.

MDR, Medical Device Regulations

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR), waaronderook de borstprotheses vallen. De nieuwe regels hebben gevolgen voorfabrikanten, importeurs en distributeurs van medische hulpmiddelen. In deze etgaat het erom dat het product vanaf fabrikant tot en met gebruiker in de heleketen inzichtelijk is. Als laatste schakel in de keten moeten we registeren wie vanons welk product wanneer ontvangt. Het betekent dat de lotnummers van deprotheses geregistreerd moeten worden bij de cliënt. Dan is dat altijd na tezoeken.

Aantal leden

Op dit moment hebben we 43 leden. Dus daar zijn we erg blij mee. We zijn nogbezig om bedrijven te benaderen, die eerder aangegeven hadden wel overwogenom lid te worden, dit ook daadwerkelijk te doen. We willen zo sterk mogelijkstaan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de NVMCZ