Leidraad

Leidraad brancheorganisaties en zorgcontractering, leidraad van Consument en Markt.

Samenvatting.

Deze leidraad is geschreven om de grenzen aan te geven waaraan brancheorganisaties zich dienen te houden bij het geven van advies aan hun leden. In de leidraad wordt uitgegaan van de volgende taak van de brancheorganisaties: deze is gericht op het vertegenwoordigen en ondersteunen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede, duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden.

Deze leidraad is opgesteld omdat sinds de Covid 19 epidemie een actievere rol hebben gespeeld in de contracteeronderhandelingen, die van invloed waren op het contracteerproces

In deze leidraad wordt aangegeven welke ruimte de brancheorganisaties krijgen bij het ondersteunen van hun leden i n relatie tot de zorgcontractering:

  • Het faciliteren van de onderhandelingen door het verstrekken van en wijzen op informatie, het geven van verduidelijking en het laten doen van onderzoek.
  • Het geven van adviezen en aanbevelingen aan leden over de individuele zorgcontractering.
  • De monitoring van de voortgang en de uitkomsten van de contractering en de terugkoppeling van de resultaten van die monitoring.

De leden van een brancheorganisatie dienen hun marktgedrag zelfstandig en in concurrentie met andere leden te bepalen. Dit zelfstandige marktgedrag mag niet worden vervangen door afgestemd of afgesproken gedrag. De brancheorganisatie mag over contractering geen advies, aanbeveling op besluit aangeven.

Leden dienen zelfstandig te bepalen hoe zij handelen bij de zorgcontracteerproces. Brancheorganisatie mogen niet bijdragen aan afgestemd gedrag tussen haar leden door leden impliciet richting te geven ten aanzien van de inzet voor de onderhandelingen, het geven van advies over de onderhandelingsstrategie of door zelf mee te onderhandelen.

Houvast voor de brancheorganisaties:

  • Adviseer uw leden over commerciële aspecten van zorgcontractering.
  • Stuur niet op commerciële aspecten bij het delen en verduidelijken van openbare informatie.
  • Gebruik in leden enquêtes open en neutrale vragen.
  • Zorg dat informatie vrij is van concurrentie gevoelige informatie.

© 2021 NVMCZ – Privacybeleid NVMCZ

Webdesign gerealiseerd door Vossystems